Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Firmowy samochód w 100% w kosztach, nawet jeżeli jest wykorzystywany również prywatnie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.380.2019.2.AD potwierdził, że wykorzystywanie auta także poza działalnością gospodarczą nie wyklucza rozliczenia wydatku na jego nabycie w całości w kosztach podatkowych.

Wnioskodawca wskazał, że zamierza kupić samochód osobowy (o wartości nieprzekraczającej 150 tys. zł) i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Powziął jednak wątpliwość, czy jeżeli samochód będzie częściowo wykorzystywany do celów prywatnych, prawidłowe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu m.in. kosztów związanych z zakupem — kosztów amortyzacji w wysokości 100% odpisów amortyzacyjnych. Należy zauważyć, że ustawodawca nie wskazał metody ograniczenia kosztów amortyzacji dotyczących samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w działalności gospodarczej i wykorzystywanego przez podatnika również do innych celów. W ocenie wnioskodawcy brak takiego uregulowania sprawia, że odpisy amortyzacyjne będą wówczas w całości (100%) stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS potwierdził, że możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości, nawet jeżeli samochód będzie częściowo wykorzystywany do celów prywatnych wnioskodawcy.