Zakaz geoblokowania – możliwość nałożenia kar przez UOKiK

20 listopada 2019
Zakaz geoblokowania – możliwość nałożenia kar przez UOKiK

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 4 lipca 2019 r. umożliwia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej za naruszenie zakazu geoblokowania, który naruszy zbiorowe interesy konsumentów albo zasady konkurencji. Na przedsiębiorcę Prezes UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku.

Poprzez geoblokowanie określa się działania, których rezultatem jest uniemożliwienie, ograniczenie lub zróżnicowanie warunków dostępu do towarów lub usług w zależności od przynależności państwowej klienta, jego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej (szerzej o zakazie geoblokowania pisaliśmy tutaj). Przykładowo, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może interweniować w przypadku gdy polski sklep internetowy automatycznie, bez pytania o zgodę, przekieruje konsumenta z innego kraju na stronę z ofertą w jego języku różniącą się od tej w języku polskim.

W praktyce UOKiK może ukarać jedynie firmy mające swoją siedzibą w Polsce, na które będą się skarżyć klienci z innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku blokowania polskich konsumentów przez sklep internetowy z innego kraju Unii Europejskiej skargę można złożyć również do UOKiK, który przekaże informację o naruszeniu do właściwej instytucji.  

Zobacz również: