Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Wyrok TSUE korzystny dla „frankowiczów”

W dniu 3 października 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-260/18, w którym zajął stanowisko korzystne dla kredytobiorców posiadających tzw. umowy frankowe stwierdzając, że:

  1. wyeliminowane z umowy niedozwolone warunki umowy nie mogą być zastępowane przepisami  prawa o charakterze ogólnym;
  2. wyeliminowanie klauzul waloryzacyjnych może (w zależności od okoliczności prowadzonej przez sąd krajowy sprawy) wiązać się z :
    • pozostawieniem umowy kredytowej w mocy z ustaloną w umowie stopą oprocentowania LIBOR albo
    • uznaniem, że umowa kredytowa jest nieważna, przy czym w tym przypadku sąd krajowy powinien ustalić, czy kredytobiorcy chcą skorzystać  z tej formy ochrony.