Numer dowodu osobistego pracownika w protokole powypadkowym

7 sierpnia 2019
Numer dowodu osobistego pracownika w protokole powypadkowym

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wprowadziło nowy wzór protokołu powypadkowego, o czym pisaliśmy tutaj. Nowy wzór protokołu przewiduje m.in. pola na wskazanie daty urodzenia i miejsca zamieszkania pracownika, a ponadto numeru PESEL i numeru dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pouczeniem, zawartym na końcu wzoru protokołu powypadkowego, numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika wskazuje się, jeżeli pracownikowi nie został nadany numer PESEL. Jest to powiązane z brzmieniem art. 221 § 3 pkt 2) k.p., który przewiduje analogiczną zasadę zbierania rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość w razie braku numeru PESEL.

Pracodawca nie powinien zatem zbierać od wszystkich pracowników numeru dokumentu tożsamości, w celu ewentualnego sporządzenia protokołu powypadkowego.

Zobacz również: