Protokół powypadkowy zgodny z RODO

31 lipca 2019
Protokół powypadkowy zgodny z RODO

W dniu 25 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.  

Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór protokołu powypadkowego, który zakłada obowiązek podania ograniczonej liczby danych dotyczących osoby pracodawcy i pracownika. Ustawodawca zrezygnował z konieczności podawania numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy, miejsca urodzenia poszkodowanego pracownika, jego numeru NIP, a także imienia ojca. Zrezygnowano również z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej w dotychczasowym wzorze protokołu powypadkowego. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według wzoru obowiązującego dotychczas, będą mogły być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Omawiana nowelizacja dostosowała wzór protokołu powypadkowego do przepisów RODO dotyczących zasady minimalizacji danych, zgodnie z którymi administrator danych osobowych powinien przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego są przetwarzane.

Zobacz również: