Przepisy nakazujące zapłatę odsetek są niezgodne z prawem UE

Przepisy nakazujące zapłatę odsetek są niezgodne z prawem UE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 3087/18 potwierdził, że przepisy nakazujące zapłatę odsetek w razie wykazania należnego VAT po upływie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego są niezgodne z dyrektywą unijną.

Wyrok zapadł w sprawie spółki, która nabywa usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem. Sąd w ww. orzeczeniu wskazał, że podatnik, który otrzyma od podwykonawcy fakturę z opóźnieniem, nie powinien płacić odsetek, jeżeli po trzymiesięcznym terminie wykaże VAT należny od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem.

Jest to kolejny wyrok, który w omawianym zakresie stwierdza niezgodność polskich regulacji z prawem unijnym.

Zobacz również: