Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

W dniu 18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Dokumenty te przekazywane są za pośrednictwem platformy.

Do realizacji obowiązków wynikających z ustawy służy Platforma PEF (dostępna pod linkiem). Każdy zamawiający ma obowiązek posiadania konta na platformie. Zamawiający powinien założyć konto na platformie przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Zamawiający mają obowiązek odbierania od wykonawców elektronicznych faktur za pomocą platformy. Ustawa dopuszcza również możliwość korzystania z platformy elektronicznego fakturowania przy przekazywaniu innych (niż faktury) ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, jeżeli obie strony zgodzą się na takie rozwiązanie.

Korzystanie z platformy elektronicznego fakturowania, uregulowane w przedmiotowej ustawie, dotyczy jedynie etapu realizacji zamówienia publicznego.