Przekazanie udziału w nieruchomości w zamian za spłatę kredytu podlega opodatkowaniu PIT

26 marca 2019
Przekazanie udziału w nieruchomości w zamian za spłatę kredytu podlega opodatkowaniu PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2019 r., nr  0115-KDIT2-2.4011.492.2018.1.ENB uznał, że przeniesienie udziału w nieruchomości na rzecz byłego partnera, w zamian za spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy jednocześnie uznał, że wskazana czynność nie jest objęta podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na fakt, że mamy od czynienia z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Organ podkreślił, że „termin ‘odpłatne zbycie’ oznacza każde przeniesienie prawa własności lub praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową”. W konsekwencji, jak wynika z cytowanej interpretacji „przeniesienie na rzecz jednego ze współwłaścicieli prawa własności nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat, lecz w zamian za przejęcie całkowitej spłaty kredytu wskazuje bezsprzecznie, że czynność taka ma charakter odpłatny”. Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przekazanie udziału w nieruchomości w zamian za spłatę kredytu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: