Fiskus nie zgadza się na pomniejszanie przychodów wspólników spółki cywilnej za pomocą umów między spółką a wspólnikami

Fiskus nie zgadza się na pomniejszanie przychodów wspólników spółki cywilnej za pomocą umów między spółką a wspólnikami

Organy podatkowe zmieniły zdanie dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z umowami zawartymi pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem są to czynności z samym sobą, a zatem nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na takim stanowisku stanął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP.

Uprzednio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentował stanowisko całkowicie odmienne,  o czym świadczy m.in. interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.416.2017.1.PSZ, w której organ stwierdził, że „Sam fakt, że wspólnikiem spółki cywilnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki, wydatków na nabycie usług wspólnika- świadczonych przez niego w ramach prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności gospodarczej.”.

Nadal akceptowana jest jednak możliwość pomniejszania przychodu o wydatki na nabycie usług od wspólnika w odniesieniu do wspólników spółek komandytowych. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.291.2018.2.MM „Sam fakt, że wspólnikiem spółki komandytowej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie tych usług.„.

Zobacz również: