Zatrudnienie małżonka i małoletnich dzieci – korzystne zmiany

Zatrudnienie małżonka i małoletnich dzieci – korzystne zmiany

Dotychczas wynagrodzenie wypłacone małżonkowi za wykonaną pracę nie stanowiło dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja ta uległa zmianie. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 (…).

Nowelizacja pozwala podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na uznanie za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci, należne z tytułu wykonywanej pracy na podstawie m.in. umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powyższego, szczególnie korzystna sytuacja wystąpi,  gdy dochód małżonka czy małoletnich dzieci nie przekroczy w ciągu roku podatkowego kwoty wolnej od podatku dochodowego (tj. aktualnie dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 tys. zł). Wówczas przedsiębiorca zaliczy wypłacone wynagrodzenie do kosztów uzyskania przychodu, natomiast małżonek czy małoletnie dzieci nie zapłacą podatku dochodowego.

Zobacz również: