Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

28 stycznia 2019
Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC). Obniżona została stawka podatku od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 4  ustawy o PCC wynosi ona 0,5 % podstawy opodatkowania. Wcześniej, stawka podatku wynosiła 2%. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

Zmianie uległa również kwota pożyczki zwolniona z opodatkowania, która aktualnie, zgodnie z nową treścią przepisu art. 9 ust. 10 lit d) ustawy o PCC wynosi 1000 zł. We wcześniejszym stanie prawnym, była to kwota do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zobacz również: