Zmiany w prawie autorskim – kontrolowanie treści udostępnianych przez użytkowników serwisów

Zmiany w prawie autorskim – kontrolowanie treści udostępnianych przez użytkowników serwisów

Zmiany proponowane przez Parlament UE w projekcie Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym przewidują, że dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego (m.in. Facebook, YouTube), którzy przechowują i zapewniają publiczny dostęp do dużej liczby utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez swoich użytkowników mają obowiązek podejmować środki w celu:

  • zapewnienia funkcjonowania umów zawieranych z podmiotami praw o korzystaniu z ich utworów bądź
  • zapobiegania dostępności w swoich serwisach utworów zidentyfikowanych przez podmioty praw w toku współpracy z dostawcami usług.

Obecnie serwisy internetowe nie mają obowiązku automatycznego kontrolowania treści zamieszczanych przez użytkowników. Zgodnie z projektem dyrektywy serwisy internetowe będą miały obowiązek zawierania umów z właścicielami praw autorskich. W sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy dany serwis i właściciele praw powinni ze sobą współpracować, aby zapewnić, że treści chronione prawem autorskim nie będą udostępniane na platformach w sposób nieuprawniony.

Projekt dyrektywy ma na celu chronić prawa autorskie artystów, których utwory są powielane bez ich zgody. Dyrektywa istotnie wpłynie na funkcjonowanie serwisów internetowych, które będę zobowiązane do weryfikacji umieszczanych przez użytkowników treści pod kątem naruszenia praw autorskich.

Finalne głosowanie nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym odbędzie się w 2019 r.

Zobacz również: