Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Projekt zmian: Obciążenia dziedziczonych nieruchomości będą kosztem uzyskania przychodu przy ich sprzedaży przed upływem 5 lat od odziedziczenia

W obecnym stanie prawnym w przypadku sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, spadkobierca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn. W związku z powyższym, osoba która zdecydowała się sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od jej odziedziczenia często jest zobowiązana do zapłaty podatku od całej lub znacznej części kwoty sprzedaży, pomimo faktycznego wykorzystania większości środków na pokrycie zobowiązań ciążących na nieruchomości.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku 2854). Planowane jest poszerzenie katalogu kosztów, który w nowej postaci obejmie również długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie nieproporcjonalnie wysokich obciążeń podatkowych, w stosunku do realnych korzyści odniesionych przez podatników.

Projekt przewiduje, że ta korzystna dla podatników zmiana ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku roku 2019.