Darowizna wydatkowana zgodnie z poleceniem spadkodawcy lub darczyńcy bez podatku

Darowizna wydatkowana zgodnie z poleceniem spadkodawcy lub darczyńcy bez podatku

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt II FSK 1525/16, rozwiał wszelkie wątpliwości: jeśli zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora wydamy otrzymane środki, to będą one zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli spadkobierca lub obdarowany, został obciążony obowiązkiem wykonania polecenia, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku lub darowizny, o ile zostało wykonane. Do tej pory organy podatkowe i sądy administracyjne stały na stanowisku, że ustawodawca wyłączył z opodatkowania tylko te kwoty, które obdarowany musiał przekazać na rzecz osoby trzeciej. Natomiast w precedensowym wyroku NSA stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów obdarowany może być jednocześnie adresatem polecenia wydanego przez darczyńcę czy testatora i zgodnie z jego wolą wydać środki nie tylko na osoby trzecie, ale też na siebie.

Podsumowując, orzeczenie jest niezwykle korzystne dla podatników. W przypadku wydatkowania środków zgodnie z poleceniem spadkodawcy lub darczyńcy, osoby spoza tzw. „zerowej grupy podatkowej” nie będą zobowiązane do uiszczenia podatku od spadku lub darowizny w części w której spożytkują ją zgodnie z otrzymanym poleceniem. Natomiast osoby najbliższe, korzystające ze zwolnienia nie będą musiały płacić podatku w przypadku niedotrzymania 6 miesięcznego terminu zgłoszenia otrzymania spadku lub darowizny.

Zobacz również: