Tolerowanie naderwanej wykładziny podłogowej uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy

Tolerowanie naderwanej wykładziny podłogowej uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy

Jednym z obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Łodzi, powódka –  ekspedientka w sklepie spożywczym, doznała urazu skrętnego stawu skokowego z uszkodzeniem więzadeł (6% uszczerbek na zdrowiu). Przyczyną uszczerbku było potknięcie się powódki o uszkodzoną wykładzinę podłogową. Powódka wcześniej zgłaszała pracodawcy zły stan wykładziny, jednakże pracodawca nie podjął działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia.

Zdarzenie, w wyniku którego powódka doznała uszkodzeń ciała, zostało uznane za wypadek przy pracy. Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem przez pracownika, że pracodawca naruszył np. obowiązki w zakresie bhp.

W wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt VIII Pa 215/17, Sąd Okręgowy stwierdził, że zaniechanie podjęcia przez pracodawcę działań zapobiegających możliwości powstania zagrożenia (należyta dbałość o życie i zdrowie pracownika) wyczerpuje znamiona niedbalstwa lub lekkomyślności, a zatem winy, tj. jednej z przesłanek odpowiedzialności pracodawcy. Brak reakcji pracodawcy na zgłaszane przez pracownika uwagi co do uszkodzonej wykładziny uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za szkodę powstałą w wyniku wypadku przy pracy.

Zobacz również: