Podatek dochodowy przy sprzedaży lokalu zależy od daty wpisu do księgi wieczystej

Podatek dochodowy przy sprzedaży lokalu zależy od daty wpisu do księgi wieczystej

W dniu 7 marca 2018 r. Naczelny Sad Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 576/16), w którym stwierdził, że o powstaniu obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży lokalu decyduje nie tylko data podpisania aktu notarialnego, ale także data wpisu do księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat od jej nabycia nie stanowi źródła przychodu. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od jej nabycia nie kształtuje obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu. Problem dotyczy sytuacji, w której podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej następują w innych datach. Trudność sprawia wówczas ustalenie właściwej daty, od której należy liczyć 5 letni okres, którego upływ oznacza brak obowiązku podatkowego.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednoznacznie, że w takich przypadkach należy powołać się na treść art. 7 ust 2 ustawy o własności lokali. W myśl tego przepisu umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego, a ponadto do powstania tej własności niezbędny jest w wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym NSA rozstrzygnął, że w przypadku nabycia nieruchomości lokalowej o braku obowiązku opłacenia podatku przesądza data dokonania wpisu w księdze wieczystej.   

Podsumowując, przy sprzedaży lokalu należy dokładnie zweryfikować datę jego nabycia. Jeżeli bowiem sprzedaż będzie miała miejsce przed upływem 5 lat od nabycia (przy czym w przypadku umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali o dacie nabycia decyduje moment dokonania wpisu w księdze wieczystej), wówczas powstanie obowiązek podatkowy.

Zobacz również: