Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych nie wymaga pozwolenia na budowę

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych nie wymaga pozwolenia na budowę

Dnia 22 lutego 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mająca na celu propagowanie wykorzystywania ekologicznych form transportu. Jedną z form propagowania rozwoju elektromobilności są ułatwienia w budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nie będą wymagać pozwolenia na budowę:

  • stacje ładowania wraz ze stanowiskiem postojowym oraz instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego, które mogą być zarówno urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, jak i wolnostojącym obiektem budowlanym, oraz
  • punkty ładowania, będące urządzeniem umożliwiającym ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu.

Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie będzie obejmować budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, rozumianej jako punkty ładowania lub tankowania wodoru, wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczonej do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym.

Budowa stacji ładowania wymagać jednak będzie:

  • sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, oraz
  • wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zobacz również: