Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych nie wymaga pozwolenia na budowę

Dnia 22 lutego 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mająca na celu propagowanie wykorzystywania ekologicznych form transportu. Jedną z form propagowania rozwoju elektromobilności są ułatwienia w budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nie będą wymagać pozwolenia na budowę:

  • stacje ładowania wraz ze stanowiskiem postojowym oraz instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego, które mogą być zarówno urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, jak i wolnostojącym obiektem budowlanym, oraz
  • punkty ładowania, będące urządzeniem umożliwiającym ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu.

Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie będzie obejmować budowy infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, rozumianej jako punkty ładowania lub tankowania wodoru, wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczonej do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym.

Budowa stacji ładowania wymagać jednak będzie:

  • sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, oraz
  • wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.