Zamiana wysokości progów unijnych w zamówieniach publicznych od dnia 1 stycznia 2018 r.

21 grudnia 2017
Zamiana wysokości progów unijnych w zamówieniach publicznych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną wysokości tzw. „progów unijnych” w zamówieniach publicznych, czyli wartości zamówień, konkursów oraz umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. „Progi unijne” będą wynosić:

  • 144 000 euro (dotychczas 135 000 euro) lub 221 000 euro (dotychczas 209 000 euro) w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
  • 5 548 000 euro (dotychczas 5 225 000 euro) w przypadku zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane,
  • 443 000 euro (dotychczas 418 000 euro) w przypadku zamówień sektorowych, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
  • 5 548 000 euro (dotychczas 5 225 000 euro) w przypadku zamówień sektorowych, których przedmiotem są roboty budowlane,
  • 443 000 euro (dotychczas 418 000 euro) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
  • 5 548 000 euro (dotychczas 5 225 000 euro) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których przedmiotem są roboty budowlane,
  • 5 548 000 euro (dotychczas 5 225 000 euro) w przypadku koncesji,
  • 144 000 euro (dotychczas 135 000 euro) lub 221 000 euro (dotychczas 209 000 euro) w przypadku konkursów,
  • 443 000 euro (dotychczas 418 000 euro) w przypadku konkursów przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych.

Zmiany nie dotyczą „progów unijnych” w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, które (tak jak dotychczas) będą wynosić odpowiednio 750 000 euro albo 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych.

Zobacz również: