Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową a klauzula wykonalności

W dniu 29 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 68/17, zgodnie z którą przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową powoduje przejście uprawnień wynikających z tytułu egzekucyjnego i nie zachodzi potrzeba wydania nowej klauzuli wykonalności.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową nie ma zastosowania art. 788 § 1 k.p.c., w myśl którego, jeżeli uprawnie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową zostaje zachowana ciągłość podmiotowa, w związku z czym, w sytuacji wydania tytułu wykonawczego, nie jest wymagane nadanie nowej klauzuli wykonalności. Wierzyciel powinien jedynie przedstawić komornikowi dane z KRS, z których wynika, że doszło do przekształcenia spółki. W takiej sytuacji komornik nie powinien odmówić egzekucji.