Zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę

Dnia 24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, dalej jako Ustawa. Obecnie trwają dalsze prace legislacyjne, Ustawa została skierowana do Senatu i Prezydenta.

Zgodnie z Ustawą w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem. Niedozwolone jest również powierzanie wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, tj. osobie fizycznej, wykonującej w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osobie skierowanej do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Powyższy zakaz nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Jeżeli jednak w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu przypada święto, zakaz handlu obowiązuje.

Od ww. zakazu istnieje szereg wyjątków, m.in. na stacjach paliw płynnych; w kwiaciarniach; w aptekach i punktach aptecznych; w sklepach internetowych i na platformach internetowych; w strefach wolnocłowych; w piekarniach, cukierniach i lodziarniach; w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście itd.

Ponadto Ustawa wprowadza także ograniczenia w handlu. W dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych: handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 są zakazane. Ograniczenie to stosuje się również, jeżeli dzień 24 grudnia przypada w niedzielę.

Za niestosowanie się do ww. zakazów i ograniczeń ustawodawca przewidział karę grzywny w wysokości od 1.000 zł do nawet 100.000 zł.

Planowana data wejścia ustawy w życie to dzień 1 marca 2018 r. Prawodawca w przepisach przejściowych zastrzegł jednak, że zmiany związane z Ustawą będą wprowadzane stopniowo, tj. w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zakaz handlu w niedziele i święta nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, a w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zakaz handlu nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. W sytuacji, gdy w wymienioną niedzielę wypadnie święto, zakaz handlu obowiązuje.

Zobacz również: