Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi tylko raz w życiu

W wyroku z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2312/15, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dla podatników dofinansowanie jedynie kas rejestrujących zgłoszonych przez podatnika na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, czyli pierwszych kas.

Zakup kolejnych kas nie jest związany z prawem do ulgi nie tylko w przypadku wymiany kas rejestrujących z uwagi na ich zużycie czy rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, ale nawet w przypadku wznowienia działalności. Zdaniem Sądu dotyczy to nie tylko wznowienia działalności po okresie jej zawieszenia, ale również ponownego jej rozpoczęcia po jej likwidacji i kilkunastoletnim okresie przerwy. Nie ma przy tym znaczenia, że – tak jak miało to miejsce w stanie faktycznym omawianej sprawy – nowa działalność gospodarcza będzie przez podatnika prowadzona w zupełnie innym zakresie.