Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi tylko raz w życiu

23 października 2017
Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi tylko raz w życiu

W wyroku z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2312/15, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dla podatników dofinansowanie jedynie kas rejestrujących zgłoszonych przez podatnika na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, czyli pierwszych kas.

Zakup kolejnych kas nie jest związany z prawem do ulgi nie tylko w przypadku wymiany kas rejestrujących z uwagi na ich zużycie czy rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, ale nawet w przypadku wznowienia działalności. Zdaniem Sądu dotyczy to nie tylko wznowienia działalności po okresie jej zawieszenia, ale również ponownego jej rozpoczęcia po jej likwidacji i kilkunastoletnim okresie przerwy. Nie ma przy tym znaczenia, że – tak jak miało to miejsce w stanie faktycznym omawianej sprawy – nowa działalność gospodarcza będzie przez podatnika prowadzona w zupełnie innym zakresie.

Zobacz również: