Obowiązek przesyłania jednolitego pliku kontrolnego już wkrótce także dla mikroprzedsiębiorców

Obowiązek przesyłania jednolitego pliku kontrolnego już wkrótce także dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie także mikroprzedsiębiorców. Są nimi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto nie przekracza 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu rocznego nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (przy czym należy brać pod uwagę dane za dwa ostatnie lata obrotowe).

Przekazywanie JPK_VAT, czyli zestawu informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, nie obejmie jednak podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług (zwolnienia przedmiotowe), jak również zwolnionych podmiotowo z tego podatku, z uwagi na to, że wartość ich sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym ustawowego limitu 200 tys. zł.

Przesyłanie JPK_VAT ma się odbywać w formie elektronicznej, dlatego też niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego na platformie epuap.gov.pl (druga z tych opcji jest bezpłatna).

Podatnicy objęci obowiązkiem przesyłania jednolitych plików kontrolnych dla potrzeb VAT, bez względu na to czy z podatku rozliczają się za okresy miesięczne, czy kwartalne, JPK_VAT będą musieli przesyłać za okresy miesięczne (do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni), bez wezwania organu podatkowego. Natomiast na żądanie organu konieczne może się okazać przesyłanie również innych struktur logicznych (tj. księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, ewidencja przychodów – JPK_EWP).

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dostępna jest aplikacja Klient JPK 2.0, która ma umożliwić bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku JPK_VAT. Ministerstwo zachęca mikroprzedsiębiorców do przygotowania się do nowego obowiązku m.in. poprzez testowe przesyłanie plików JPK_VAT za ostatnie miesiące bieżącego roku.

Zobacz również: