Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., wprowadziła podwyżkę płacy minimalnej. Od przyszłego roku stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 13,70 zł brutto.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2018 r.

Zobacz również: