Komornicy zapłacą podatek VAT z własnej kieszeni

10 września 2017
Komornicy zapłacą podatek VAT z własnej kieszeni

W dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął w składzie 7 sędziów uchwałę w sprawie o sygnaturze akt III CZP 97/16, zgodnie z którą komornik nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej pobieranej zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i usług.

Sąd Najwyższy podkreślił, że przepisy w precyzyjny sposób określają, jak należy tę opłatę obliczać i jaka jest jej wysokość. W konsekwencji należy uznać, że kwota podatku należnego zawarta jest już w kwocie opłaty egzekucyjnej. W związku z powyższym ciężar podatku od towarów i usług faktycznie poniosą komornicy, co ich zdaniem będzie wiązało się z pogorszeniem kondycji finansowej wielu kancelarii. 

Zobacz również: