Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Komornicy zapłacą podatek VAT z własnej kieszeni

W dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął w składzie 7 sędziów uchwałę w sprawie o sygnaturze akt III CZP 97/16, zgodnie z którą komornik nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej pobieranej zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i usług.

Sąd Najwyższy podkreślił, że przepisy w precyzyjny sposób określają, jak należy tę opłatę obliczać i jaka jest jej wysokość. W konsekwencji należy uznać, że kwota podatku należnego zawarta jest już w kwocie opłaty egzekucyjnej. W związku z powyższym ciężar podatku od towarów i usług faktycznie poniosą komornicy, co ich zdaniem będzie wiązało się z pogorszeniem kondycji finansowej wielu kancelarii.