Dostawa towaru oraz jego montaż w przypadku robót budowlanych nie muszą być traktowane jako świadczenia kompleksowe

Dostawa towaru oraz jego montaż w przypadku robót budowlanych nie muszą być traktowane jako świadczenia kompleksowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 17 marca 2017 r. (1462-IPPP3.4512.107.2017.1.RM) wydał interpretację na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który miał wątpliwości związane z umowami dotyczącymi dostawy oraz montażu systemu kanalizacji ciśnieniowej, wykonywanymi równolegle, ale za wynagrodzenie określone odrębnie dla każdej usługi, a mianowicie czy mogą one zostać potraktowane jako świadczenia odrębne dla celów podatkowych.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu prawidłowej kwalifikacji czynności pod kątem skutków podatkowych należy ocenić czy w konkretnym przypadku występuje usługa kompleksowa. Organ podatkowy uznał, że jeżeli świadczenie można rozdzielić, w ten sposób, iż nie wpłynie to na ich charakter i wartość, wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako odrębne niezależnie opodatkowane. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako kryterium, które decyduje o przyjęciu wykonywanych usług jako niezależne od siebie, a nie kompleksowe, uznał ustalenie wynagrodzenia odrębnie dla dostawy towaru oraz jego usługi. W związku z powyższym świadczenia potraktowane jako odrębne mogą podlegać różnym zasadom opodatkowania, przy czym możliwe jest wystawienie jednej faktury VAT, obejmującej dwie usługi.

Zobacz również: