Brak prawa do pełnego odliczania VAT w przypadkach wynajmowania samochodów służbowych pracownikom

Brak prawa do pełnego odliczania VAT w przypadkach wynajmowania samochodów służbowych pracownikom

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny już, niekorzystny z punktu widzenia podatników wyrok, z którego wynika, że odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego, nie upoważnia przedsiębiorców do pełnego odliczenia VAT.

W wyrokach z kwietnia 2017 r. (sygn. I FSK 1721/15) oraz z maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1556/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał za prawidłową argumentację organów podatkowych i stwierdził, że odpłatne wynajmowanie samochodów pracownikom (po godzinach pracy) nie stanowi wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Samochody nie są więc – zdaniem Sądu – wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT.

Zobacz również: