Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Brak prawa do pełnego odliczania VAT w przypadkach wynajmowania samochodów służbowych pracownikom

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny już, niekorzystny z punktu widzenia podatników wyrok, z którego wynika, że odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego, nie upoważnia przedsiębiorców do pełnego odliczenia VAT.

W wyrokach z kwietnia 2017 r. (sygn. I FSK 1721/15) oraz z maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1556/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał za prawidłową argumentację organów podatkowych i stwierdził, że odpłatne wynajmowanie samochodów pracownikom (po godzinach pracy) nie stanowi wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Samochody nie są więc – zdaniem Sądu – wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość pełnego odliczenia VAT.