Prawo do emerytury pozbawia świadczenia rehabilitacyjnego

Prawo do emerytury pozbawia świadczenia rehabilitacyjnego

Prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, nie ma ubezpieczony mający ustalone prawo do emerytury, nawet w sytuacji zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego z powodu kontynuowania zatrudnienia.

Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 25.04.2017 r., P 34/15 (LEX nr 2274962). Trybunał orzekł, że art. 18 ust. 7 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372, z późn. zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu ustalone decyzją organu rentowego prawo do emerytury, której wypłata została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 

W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono m.in. fakt, iż świadczenie rehabilitacyjne, przysługujące po długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ma na celu zapewnienie środków utrzymania, zaś w przypadku osób, z ustalonym prawem do emerytury, środki utrzymania zapewnia świadczenie emerytalne. Zawieszenie wypłaty emerytury nie pozbawia uprawnionego praw do tego świadczenia, a jedynie je wstrzymuje. Ubezpieczony, z prawem do emerytury, nie pozostaje, więc bez środków utrzymania, gdyż może rozwiązać stosunek pracy i wystąpić o wznowienie wypłaty emerytury. Podkreślono też, że stosunkowo długi czas w jakim pobierany jest zasiłek chorobowy, stanowi wystarczający okres do podjęcia decyzji o wznowieniu pobierania emerytury.

Zobacz również: