Likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego oraz utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników

28 marca 2017
Likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego oraz utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników

Sejm RP w dniu 10.02.2017 r. uchwalił ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolników. Ustawa w dniu 21.03.2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP. Zgodnie z brzmieniem przepisów wprowadzających tę ustawę, wchodzi w życie 01.09.2017 r. Ww. akt prawny likwiduje Agencję Rynku Rolnego (ARR) i Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR), a na ich miejsce wprowadza nowy podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników (KOWR).

Nowo powstała instytucja ma wykonywać zadania dotychczas realizowane przez likwidowane ANR i ARR. Jednakże zadania związane z wypłatą płatności za środków UE, czym dotychczas zajmowały się Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR ), ma przejąć wyłącznie ARiMR. Tym samym ARiMR zostanie jedyną polską agencją płatniczą, w ramach której realizowane będą płatności związane ze Wspólną Polityką Rolną.

 

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników będzie należeć m.in. tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych, popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych, wykonywanie praw z udziałów i akcji, wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą.

Zobacz również: