Regulamin zakładowy

Regulamin zakładowy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w kodeksie pracy dotyczące m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nową regulacją, obowiązek tworzenia regulaminów mają tylko pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników.

Art. 77(2) oraz art. 104 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca  zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania,

 

W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca może ustanowić regulamin wynagradzania, ale nie ma takiego obowiązku, chyba że zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a z wnioskiem o ustalenie regulaminu pracy albo wynagradzania za pracę wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

 

Jeśli chodzi o sytuacją pracodawców, którzy do 31 grudnia 2016 r. mieli obowiązek posiadania regulaminów, a od nowego roku nie muszą ich tworzyć, to ustawodawca nie przewidział żadnych regulacji przejściowych, zatem regulaminy te pozostają w mocy, mimo iż pracodawcy zatrudniają mniej niż 50 osób.

Zobacz również: