Wydatki na naukę języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Wydatki na naukę języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z linią prezentowaną w najnowszych interpretacjach podatkowych koszty związane z nauką języka obcego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile ich poniesienie przyczynia się do uzyskiwania przychodów. Zaliczenie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów wymaga jednak w każdym przypadku indywidualnej oceny.

Aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu musi on spełniać cztery podstawowe warunki:
a)    powinien być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów,
b)    nie może należeć do katalogu wydatków, które kosztem być nie mogą (ich lista znajduje się w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
c)    powinien być uzasadniony racjonalnie i gospodarczo,
d)    powinien być dostatecznie udokumentowany.

Wydatki ponoszone na naukę języka obcego nie są wymienione wśród wydatków, które kosztem być nie mogą. W konsekwencji w tym przypadku pozostają do spełnienia trzy pozostałe warunki.

Szczególnie ważny jest sposób udokumentowania wydatków, który powinien potwierdzać nie tylko faktyczne poniesienie wydatków, ale także ich związek z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te nie mogą mieć charakteru wyłącznie osobistego w tym sensie, że nie mogą one służyć jedynie podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy oraz wykształcenia niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Takie stanowisko potwierdzone zostało między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 r. (znak: 3063-ILPB1-1.4511.215.2016.2.IM) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 listopada 2015 r. (znak: IBPB-1-1/4511-508/15/WRz). Interpretacje te stanowią przejaw odejścia przez organy podatkowe od wcześniej prezentowanego stanowiska, zgodnie z którym wydatki na naukę języka obcego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 r., znak: IPTPB1/415-590/14-5/AG).

Zobacz również: