Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

W dniu 4 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

W niniejszym rozporządzeniu określono szczegółowy zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji danych oraz sposób i formę udostępniania informacji w nim zgromadzonych. Do danych zgromadzonych w systemie mają należeć takie informacje jak:
– podstawowe dane o jednostce naukowej,
– informacje o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach naukowych (…),
– informacje o uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i prawach naukowych,
– informacje o osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej.
Głównym celem wprowadzonych zmian jest stworzenie rzetelnego i kompleksowego źródła informacji o nauce. Docelowo informacje zgromadzone w systemie będą stanowiły podstawę do określania wysokości dotacji na działalność statutową jednostek naukowych.