Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy terminowe maksymalnie do 33 miesięcy

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy. Jedną ze zmian, które zostały wprowadzone jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych ponad okres 33 miesięcy.

Nowelizacja przewiduje, że łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. W przypadku gdy wskazany termin zostanie przekroczony, uważa się że pracownik odpowiednio od dnia następującego po upływie wyżej wskazanego okresu, jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Niezależnie od okresu, liczba umów z jednym pracodawcą nie będzie mogła przekraczać trzech – czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony.

Nowelizacja ma wejść w życie w terminie sześciu miesięcy od jej ogłoszenia. Obecnie jest przedmiotem obrad Senatu.