Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do jej reprezentacji może być ustanowiony pełnomocnikiem

Sąd Najwyższy 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę (sygn. Akt III CZP 17/14), na podstawie której członek zarządu sp. z o.o. z prawem do jej reprezentacji łącznie z drugim członkiem zarządu, może zostać pełnomocnikiem spółki z o.o. do czynności określonego rodzaju.

Takie stanowisko Sądu Najwyższego stanowczo ułatwiło funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy dwaj członkowie zarządu nie mogą działać wspólnie z różnych względów i przy tym nie chcą też wtajemniczać osobę trzecią w sprawy spółki poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Według stanowiska Sądu Najwyższego takie sytuacje można rozwiązać udzieleniem pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu, gdyż nie prowadzi to do obejścia ustawowych czy umownych zasad reprezentacji spółki.