Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych został przesunięty do dnia 16.01.2016 r.

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1290) przesunięto w czasie obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych przez podmioty lecznicze prowadzące szpitale.

Zgodnie ze zmianą podmioty te będą zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r., do tego czasu zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych jest fakultatywne.