Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, zajmując się także postępowaniami finansowanymi ze środków pochodzących z UE.

Doradza także Klientom z branży ściśle powiązanej z prawem ochrony środowiska (w szczególności z gospodarką odpadami).

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność w branży spożywczej.

Związana z Kancelarią od 2012 r.