Numer PESEL dla obywateli Ukrainy/ НОМЕР ПЕСЕЛЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

15 marca 2022

🇵🇱🇺🇦

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce, może otrzymać numer PESEL. Uzyskanie tego numeru jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych.

Jak uzyskać numer PESEL?
 • Obywatel Ukrainy musi złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL osobiście, w dowolnym urzędzie gminy.
 • Własnoręcznie podpisany wniosek wraz ze zdjęciem składa się w formie papierowej. Urząd gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii.
 • Podczas składania wniosku urzędnik pobiera odciski palców obywatela Ukrainy.

Nadanie numeru PESEL spowoduje automatyczne utworzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej.

Potwierdzenie tożsamości

Urzędnik, który przyjmuje wniosek o nadanie numeru PESEL potwierdza tożsamość obywatela Ukrainy na podstawie:

 • dokumentu podróży,
 • Karty Polaka lub
 • innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
 • aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Potwierdzenie tożsamości może nastąpić również na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów, potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.

Dlaczego uzyskanie numeru PESEL jest ważne?

Posiadanie numeru PESEL jest konieczne dla uzyskania:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczenia dobry start,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna a także
 • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Uzyskanie numeru PESEL jest niezbędne w celu podejmowania i wykonywania przez obywateli Ukrainy działalności gospodarczej w Polsce.

🇺🇦

НОМЕР ПЕСЕЛЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Отримання номера PESEL необхідно, щоб скористатися соціальними виплатами в Польщі. Громадянин України, який легально проживає в Польщі, може отримати такий номер після подачі відповідної заяви.

Як отримати номер PESEL?

 • Громадянин України повинен подати заяву на номер PESEL особисто, в будь-якій адміністрації.
 • Підписана від руки заявка з фотографією подається в паперовому вигляді. Aдміністрація може надати громадянину України можливість безкоштовно фотографувати.
 • При подачі заяви посадова особа бере відбитки пальців у громадянина України.

Присвоєння номера PESEL автоматично створить довірений профіль для заявника.

 Підтвердження особи

Посадова особа, яка приймає заяву на номер PESEL, підтверджує особу громадянина України на підставі:

 • проїзний документ,
 • Картка поляка або
 • інший ідентифікатор фотографії для вашої ідентифікації,
 • свідоцтво про народження – у випадку осіб, які не досягли 18-річного віку.

Підтвердження особи також може відбуватися на підставі документа, визнаного недійсним, якщо це дає можливість встановити особу особи. При відсутності будь-яких документів підтвердження особи відбувається на підставі заяви.

Чому важливо отримати номер PESEL?

Наявність номера PESEL необхідно для отримання:

 • сімейні пільги,
 • батьківська вигода,
 • забезпечення гарного старту,
 • сімейний фонд,
 • співфінансування зменшення батьківського збору за перебування дитини в кресі, дитячому клубі або дитячому садку, а також
 • грошові та безготівкові пільги.

Отримання номера PESEL необхідно для того, щоб громадяни України могли здійснювати та здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі.

 

Zobacz również: