Limity czasu pracy kierowców tymczasowo zniesione

4 marca 2022

W związku z wojną w Ukrainie i potrzebą sprawnego dostarczania pomocy potrzebującym, zmieniono przepisy dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców zawodowych.

W okresie od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r. wprowadzono odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Odstępstwa mają charakter tymczasowy.

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

 Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Polski.

Kierowcy dokumentują przypadki skorzystania z odstępstw, odręcznie, na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego.

Stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zobacz również: