Legalne zatrudnienie w Polsce obywateli Ukrainy na podstawie specustawy/ Легальне працевлаштування в Польщі громадян України на підставі спеціального закону

16 marca 2022
🇵🇱🇺🇦
Kto może pracować w Polsce na podstawie specustawy?

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce mogą podjąć legalną pracę. Nie ma znaczenia, kiedy do Polski przybyli. Nawet obywatel Ukrainy, który przebywał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., może legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

Ważne! Obywatel Ukrainy, który przed 24 lutego 2022 r. legalnie pracował w Polsce, nie musi nic robić, by dalej legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce natomiast zmienić pracodawcę, nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia.

Powierzenie wykonania pracy

Specustawa wprowadza uproszczone zasady legalnego zatrudniania pracowników z Ukrainy w Polsce.  Aby obywatel z Ukrainy pracował legalnie wystarczy, że  polski pracodawca zgłosi fakt powierzenia mu pracy w powiatowym urzędzie pracy.  Pracodawca ma na zgłoszenie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

Polski pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy m. in. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, kontraktu managerskiego.

Dokumenty związane z powierzeniem pracy powinny być sporządzone w dwóch językach: polskim oraz w języku zrozumiałym dla obywatela Ukrainy (nie musi to być język ojczysty).

🇺🇦
Хто може працювати в Польщі на підставі спеціального акту?

Всі громадяни України, які легально проживають в Польщі, можуть взятися за легальну роботу. Не має значення, коли вони прибули до Польщі. Навіть громадянин України, який перебував у Польщі до 24 лютого 2022 року, може легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі, без будь-яких додаткових дозволів.

Важливий! Громадянину України, який легально працював у Польщі до 24 лютого 2022 року, не потрібно нічого робити, щоб продовжувати легально працювати на цього роботодавця. Якщо, з іншого боку, він хоче змінити свого роботодавця, йому не потрібен ніякий дозвіл на це.

Довіряючи виконанню роботи

Спеціальний закон запроваджує спрощені правила легального працевлаштування працівників з України в Польщі.  Для того, щоб громадянин з України працював легально, роботодавцю-поляку досить повідомити про факт довірити йому роботу в районному бюро праці.  Роботодавець має 14 днів з дня початку роботи громадянином України.

Польський роботодавець може працевлаштувати громадянина України, серед іншого, на підставі трудового договору, мандатного договору, договору про надання послуг, договору на конкретну роботу, управлінського контракту.

Документи, пов’язані з дорученням роботи, повинні бути складені двома мовами: польською та зрозумілою для громадянина України мовою (вона не обов’язково повинна бути рідною мовою).

 

Zobacz również: