Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów.

Specjalizuje się w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom, w tym w poszukiwaniu majątku, a także zgłaszaniu roszczenia w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.  

Zajmuje się problematyką niewypłacalności przedsiębiorców i odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółek.