Tomasz Kowalczuk

radca prawny, starszy prawnik
Tomasz Kowalczuk

Z Kancelarią związany jestem od 2018 roku. Zapewniam obsługę przedsiębiorców w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów. Prowadzę i nadzoruję postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom. Zajmuję się zgłaszaniem roszczeń w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.  Ponadto prowadzę sprawy związane z problematyką niewypłacalności przedsiębiorców i odpowiedzialnością członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółek.