Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska

radczyni prawna, szefowa praktyki prawa zamówień publicznych i funduszy UE
Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska

Z Kancelarią jestem związana od 2012 roku. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentuję interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Zapewniam obsługę prawną wykonawców i zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania. W trakcie mojej praktyki zdobyłam również doświadczenie procesowe w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg na orzeczenia KIO. Doradzam beneficjentom, jak realizować projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy UE. W tej dziedzinie zapewniam wsparcie prawne szczególnie w przygotowaniu postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw. Wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych dzielę się chętnie w wielu  publikacjach branżowych oraz prowadząc szkolenia.