Dominika Pietrzykowska

aplikantka radcowska, młodsza prawniczka
Dominika Pietrzykowska

Z Kancelarią związana jestem od 2023 roku. Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa rolnego oraz prawa korporacyjnego. Zajmuję się praktycznym zastosowaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności w procesie przekształceń spółek a także przenoszenia udziałów lub akcji spółek do fundacji rodzinnej. Świadczę pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego ze szczególnym uwzględnieniem zakładania fundacji rodzinnej w celu przeprowadzenia sukcesji międzypokoleniowej.

Zapewniam wsparcie prawne spółkom prawa handlowego w ich bieżącym funkcjonowaniu (konstruowanie projektów uchwał, merytoryczne wsparcie w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rady nadzorczej i zarządu).