Zajmuje się prawem medycznym w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów medycznych. Dokonuje weryfikacji uprawnień i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą i doradza w ich bieżącej działalności.

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym. Przeprowadza analizy ogólnych warunków umów produktów ubezpieczeniowych. Doradza w aspektach prawnych działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie praw i obowiązków zakładu ubezpieczeniowego. 

Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim i hiszpańskim. Doradza podmiotom zagranicznym, jak też analizuje zastosowanie właściwego prawa w stosunkach z udziałem tych podmiotów.

Jest doktorem nauk prawnych, obroniła rozprawę doktorską z zakresu prawa cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, oraz autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa medycznego.

Związana z Kancelarią od 2015 r.