dr Magdalena Bieluk

radczyni prawna, szefowa praktyki ładu korporacyjnego
dr Magdalena Bieluk

Z Kancelarią związana jestem od 2015 roku. Rozprawę doktorską obroniłam z zakresu prawa cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jestem również autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa medycznego.

Zapewniam wsparcie prawne w organizacji i funkcjonowaniu podmiotów medycznych. Dokonuję weryfikacji uprawnień i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą i doradzam w ich bieżącym funkcjonowaniu. Zajmuję się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Przeprowadzam analizy ogólnych warunków umów produktów ubezpieczeniowych. Doradzam w aspektach prawnych działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie praw i obowiązków zakładu ubezpieczeniowego. Świadczę również usługi z zakresu korporacyjnej obsługi spółek, w tym notowanych na GPW, współpracując przede wszystkim z Zarządami, Radami Nadzorczymi, Komitetami Audytu. Wspieram emitentów w realizacji obowiązków informacyjnych, związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym.

Prowadzę obsługę prawną również w języku angielskim i hiszpańskim.