Prowadzi obsługę przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń i windykacji, w szczególności w postępowaniach egzekucyjnych.

Prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością deliktową za błędy w sztuce lekarskiej i zdarzenia medyczne.

Związana z Kancelarią od 2015 r.