Katarzyna Skrodzka

starsza asystentka zespołu
Katarzyna Skrodzka

Z Kancelarią jestem związana od 2015 r. Prowadzę obsługę przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi. Zajmuję się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń i windykacji, w szczególności w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzę również sprawy związane z odpowiedzialnością deliktową za błędy w sztuce lekarskiej i zdarzenia medyczne.