Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prowadzi audyty i szkolenia w tym zakresie, a także udziela bieżących porad prawnych we wszelkich aspektach powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów medycznych, a także przeprowadza audyty ich funkcjonowania pod kątem prawnym. Doradza w zakresie zgodności prowadzonej przez nich działalności leczniczej z prawem medycznym i RODO.

Prowadzi bieżącą obsługę spółek, w tym w zakresie prawa korporacyjnego. Doradza przedsiębiorcom w realizacji kontraktów budowlanych.

Związana z Kancelarią od 2014 r.

Autorka publikacji z zakresu prawa sportowego i handlowego.