Jakub Biernacki

aplikant radcowski, młodszy prawnik
Jakub Biernacki

Z Kancelarią współpracuję od 2022 roku. Głównym obszarem moich działań jest obsługa prawna przedsiębiorców, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, kar umownych i nienależytego wykonania umów. Dodatkowo świadczę usługi związane z reprezentacją klientów jako pracodawców. Obejmuje to w szczególności sprawy dotyczące wypadków przy pracy, godzin nadliczbowych oraz ustalenia istnienia stosunku pracy.