Gabriela Szahidewicz

radczyni prawna
Gabriela Szahidewicz

Z Kancelarią związana jestem od 2019 r. Doradzam klientom we wszystkich sprawach związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi i medycznymi. Prowadzę negocjacje umów z podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Reprezentuję klientów w sądach, przed organami administracji, a także podczas kontroli (WIOŚ). Przeprowadzam również audyty prawne due dilligence w zakresie gospodarki odpadami.

Prowadzę również obsługę prawną uczestników procesu budowlanego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Ponadto reprezentuję przedsiębiorców w sporach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym m. in. w sprawach o kary umowne, roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz odszkodowania.

Ponadto zajmuję się doradztwem prawnym w zakresie zagadnień związanych z obrotem produktami podwójnego zastosowania i międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi. Wspieram prawnie klientów przy kwalifikacji towarów jako dual use dla celów kontroli obrotu. Przygotowuję dokumentację niezbędną do uzyskania zezwoleń na obrót produktami podwójnego zastosowania oraz prowadzę bieżące doradztwo w zakresie kontroli obrotu.