Zaangażowanie społeczne - podsumowanie roku 2023

To był naprawdę aktywny rok! Nie poprzestaliśmy jedynie na obsłudze prawnej naszych Klientów. Podjęliśmy kilka autorskich inicjatyw społecznych, a także włączyliśmy się aktywnie w akcje organizowane przez bliskich nam partnerów, bo idea odpowiedzialności społecznej biznesu jest nam autentycznie bliska. Działaliśmy w kilku obszarach.

 

RÓWNOUPRAWNIENIE

W ramach naszej działalności w Podlaskim Związku Pracodawców współorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Równość płci czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy”. Partnerem wydarzenia była Konfederacja LEWIATAN a patronem medialnym Tygodnik POLITYKA. Prezydent Miasta Białegostoku objął konferencję patronatem honorowym. Panele dyskusyjne odbyły się w trzech blokach tematycznych WŁADZA, BIZNES i EDUKACJA. Transmisja z wydarzenia dostępna jest  na stronie: https://www.youtube.com/live/lnpLlhZJv8k?si=L3mecgEOyFDtqDGF

Główną koordynatorką tego przedsięwzięcia była mecenas Katarzyna Zadykowicz-Sokół, partner Kancelarii, która zdecydowanym głosem wspierała również lokalne środowiska kobiece podczas debat na temat feminizmu i społecznej roli kobiet.

ODRA OSOBA PPRAWNA

Kolejny rok wspieraliśmy merytorycznie działania na rzecz nadania osobowości prawnej Odrze, które podejmuje społeczna inicjatywa ODRA OSOBA PRAWNA. W tym roku dr hab. Jerzy Bieluk, partner Kancelarii przygotował Projekt ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry dostępny tu: Projekt ustawy – Osoba Odra.

Ponadto propagował ideę przyznania osobowości prawnej Odrze podczas licznych wystąpień eksperckich, w tym na FESTIWALU GÓRY LITERATURY, organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA ULICY WARSZAWSKIEJ

We współpracy z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół ulicy Warszawskiej i z sąsiedzką społecznością zorganizowaliśmy 9 września ŚWIĘTO ULICY WARSZAWSKIEJ. To było niebywałe wydarzenie kulturalno-społeczne, prawdziwa oddolna inicjatywa sąsiedzka z ulicy Warszawskiej. W gronie mieszkańców, bywalców oraz miłośników ulicy Warszawskiej uznaliśmy, że ta wyjątkowa część naszego miasta zasługuje na swoje święto. Działo się wiele, od porannego biegu, po spotkania z historią i sztuką, pyszną gastronomią i muzyką na żywo.

Na  dziedzińcu Kancelarii zorganizowaliśmy PODWÓRZE CAŁE W LITERATURZE, w ramach którego odbył się cykl spotkań autorskich oraz akcja „książka za datek” na rzecz fundacji onkologicznej „Pierwsi dla Piersi”.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Uważamy, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego należy zaczynać od pogłębiania świadomości prawnej. Służyły temu spotkania edukacyjne z młodzieżą, które prowadzili nasi prawnicy w szkołach średnich. Rozmawialiśmy na temat praw i obowiązków obywatelskich, a także prowadziliśmy akcję promującą aktywny udział w wyborach.

OKOŁOŚWIĄTECZNE DOBROCZYNIENIE

Jak co roku wzięliśmy też udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Tym razem wsparliśmy Panią Ewę, którą serdecznie pozdrawiamy! Natomiast nasze tradycyjne kartki świąteczne wsparły Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

 

Jak widzicie, to był naprawdę dobry rok! Dziękujemy Wszystkim, z którymi współpracowaliśmy przy tych wydarzeniach i tym, którzy nas wspierali!