Stowarzyszenie Przyjaciół ulicy Warszawskiej

Machina ruszyła! Z inicjatywy między innymi Partnerów Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, przy nieocenionym udziale i zaangażowaniu lokalnych firm i mieszkańców powstaje Stowarzyszenie Przyjaciół ulicy Warszawskiej w Białymstoku!

Dzisiejsza Warszawska poszczycić się może najlepiej zachowanym XIX-wiecznym zespołem architektury miejskiej w Białymstoku, a  lokowane tu siedziby firm i instytucji sukcesywnie przywracają jej dawny splendor. To wartość, która łączy i pobudza do wspólnego działania.

Powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół ulicy Warszawskiej ma na celu integrację lokalnej społeczności skupionej wokół ulicy, promowania jej potencjału i wspólną pracę na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego tej części miasta.

Najświeższe informacje o tym co słychać na Warszawskiej na FB profilu:

(1) Stowarzyszenie Przyjaciół ulicy Warszawskiej | Facebook

Garść informacji o historii ulicy na naszej stronie: Historia siedziby Warszawska 14 – Bieluk i Partnerzy