Przedsiębiorco, wytworzyłeś nowy odpad? Pamiętaj o zaktualizowaniu wpisu w rejestrze BDO

6 czerwca 2023

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to zintegrowany system teleinformatyczny, funkcjonujący od 24 stycznia 2018 r. Przez pięć lat funkcjonowania systemu przedsiębiorcy zdążyli przyzwyczaić się do wynikających z niego obowiązków. Bywa jednak, że zapominają o jednym z nich – obowiązku złożenia wniosku aktualizacyjnego w przypadku wytworzenia nowego odpadu.

Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru BDO ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o swojej firmie. Powyższe nie dotyczy tylko zmiany adresu lub siedziby, ale także wytwarzanych odpadów. Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca wytworzy nowy odpad (tj. nieuwzględniony dotychczas w rejestrze BDO), zobowiązany jest do złożenia wniosku aktualizacyjnego w terminie 30 dni od jego wytworzenia.

Na czym polega aktualizacja wpisu w BDO?

Aktualizacja wpisu polega na złożeniu odpowiedniego wniosku aktualizacyjnego. Wniosek składa się on-line, za pośrednictwem indywidualnego panelu BDO. Wniosek można utworzyć na koncie użytkownika podrzędnego, ale jego wysłanie możliwe jest wyłącznie z konta użytkownika głównego.

Po zalogowaniu do systemu BDO, należy wybrać podmiot, dla którego składany będzie wniosek aktualizacyjny. Spośród dostępnych opcji wybrać ,,+ nowy wniosek aktualizacyjny”. Następnie należy przejść do ,,Tabel” i w dziale XII (wytwórca odpadów) dodać nowe kody odpadów, które przedsiębiorca wytworzył. Po zaznaczeniu odpowiedniego kodu odpadu wystarczy zatwierdzić wybór i wysłać wniosek.

Co grozi za brak aktualizacji wpisu w BDO?

Brak aktualizacji wpisu w BDO lub opóźnienie w złożeniu wniosku aktualizacyjnego może skutkować nałożeniem kary aresztu albo grzywny. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni. Natomiast karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Orzekanie w sprawie niezłożenia wniosku aktualizacyjnego następuje na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podsumowując, aby uniknąć nałożenia kary grzywny lub aresztu za brak dopełnienia obowiązku złożenia wniosku aktualizacyjnego, przedsiębiorca zobowiązany jest do stałego nadzorowania zakresu odpadów wytwarzanych w jego firmie, przede wszystkim do kontroli Kart Przekazania Odpadów, z których wynikać będzie faktyczny rodzaj przekazywanych przez przedsiębiorcę odpadów. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca przekazał odpady o kodzie nieuwzględnionym w rejestrze BDO, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia odpadu należy złożyć wniosek aktualizacyjny.

 

Zobacz również: