Pierwsze interpretacje podatkowe ulgi „pałacyk plus”

Wprowadzona Polskim Ładem ulga „pałacyk plus” pozytywnie zaskoczyła właścicieli zabytków. Zastanawiające jednak było, jakie podejście do nowej ulgi będzie miał w praktyce fiskus. Czy będzie można na przykład skorzystać z ulgi, jeśli remont znacznie unowocześni budynek? Pierwsze interpretacje organów skarbowych napawają optymizmem.

Komu i na co przysługuje ulga?

Szeroko komentowana ulga na zabytki, potocznie nazwana „pałacyk plus”, skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zabytkowych. Pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki związane z zakupem, remontem, pracami konserwatorskimi zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Biorąc pod uwagę konstrukcję ulgi, powinna umożliwić odliczenie dużych kwot od podstawy opodatkowania.

Zabytkowe nieruchomości z reguły wymagają dużych nakładów finansowych na remonty, dlatego ich właściciele z nadzieją czekali, jak do nowej ulgi podejdzie w praktyce fiskus. Czy ulga „pałacyk plus” obejmie , na przykład, montaż baterii słonecznych na starym młynie? 

Podejście fiskusa

W przeciągu ostatnich miesięcy pojawiły się pierwsze interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Po części dały odpowiedź na nurtujące właścicieli zabytków pytania. W ogólnym rozrachunku należy stwierdzić, iż fiskus podchodzi do nowej ulgi liberalnie i szeroko.

Zdecydowanym potwierdzeniem takiego podejścia fiskusa jest interpretacja indywidualna, którą wydał w lipcu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż w przypadku remontu starego młyna, prawo do ulgi dają nie tylko takie działania jak np. izolowanie i remont ścian w piwnicy, wymiana płyt gipsowych, ale także zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, czy też wstawienie napowietrzonych pomp ciepła. Jedynym obwarowaniem jest zachowanie przez podatnika wszystkich wymogów ustawowych. Prace remontowe muszą więc być prowadzone m.in. na podstawie pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zalecenia konserwatorskiego.

Tym samym, fiskus zaaprobował pogląd, że radykalne unowocześnienie zabytku nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu prawa do ulgi na zabytki, jeśli spełniono wymogi formalne przepisów prawa podatkowego.

Jak widać pierwsze interpretacje indywidualne Dyrektora KIS sugerują korzystne dla podatników podejście fiskusa do remontów zabytkowych nieruchomości. Być może zachęci to właścicieli zabytków do korzystania z ulgi.

Artykuł na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 28 lipca 2022 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.394.2022.2.KO).

 

Nasza zabytkowa siedziba – Bieluk i Partnerzy

Zobacz również: